PL

EN

Formularz nieprawidłowości

01.

Jako pracownik, członek zarządu, klient, dostawca lub inny partner biznesowy możesz zgłaszać poważne sprawy anonimowo lub jeśli masz uzasadnione podejrzenia co do naruszeń istniejących w LIGUM POL.

Za pośrednictwem tej strony możesz zgłosić nieprawidłowości, które są nieetyczne, nielegalne lub naruszają wewnętrzne zasady Spółki. Celem jest ujawnienie wszystkich nieprawidłowości, które mogłyby wpłynąć negatywnie na Spółkę, partnerów biznesowych czy też inne strony zainteresowane.

Pracownicy Spółki mogą zgłaszać nieprawidłowości czy naruszenia poprzez osobisty kontakt ze swoim przełożonym, menadżerem HR lub Prezesem.

Zgłoszenia dokonywane mogą być anonimowo lub podając swoje dane jak: Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Wszystkie zapytania są traktowane poufnie i bezpiecznie.

02.

Rodzaje zgłoszeń

Możesz zgłosić sprawę poufnie. Twoja tożsamość będzie znana wyłącznie osobom, które zajmują się Twoją sprawą w sposób poufny, a Twoja tożsamość będzie wyglądać na anonimową i poufną dla innych osób podczas rozpatrywania sprawy. Twoja tożsamość nie zostanie ujawniona innym osobom w organizacji bez Twojej zgody. Twoja zgoda na ujawnienie Twojej tożsamości zostanie poproszona tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wewnętrznego przetwarzania sprawy. Jeśli korzystasz z systemu dla sygnalistów w sposób poufny, Twoja sprawa i Ty zostaniesz zarejestrowany, co oznacza, że od pierwszego kontaktu możesz udokumentować wszelkie prawa do ochrony wynikające z przepisów dotyczących sygnalistów. Zawsze zaleca się korzystanie z opcji poufnego zgłaszania, ponieważ zapewnia ona najlepsze możliwe rozpatrzenie sprawy i zapewnia najlepszą możliwą ochronę.
Możesz zgłosić sprawę anonimowo, jeśli wolisz nie ujawniać nikomu swojej tożsamości. Dokonując zgłoszenia anonimowo, w późniejszym terminie może być Ci trudno skorzystać z ochrony przewidzianej w przepisach dotyczących sygnalistów. Jeśli zdecydujesz się zgłosić sprawę anonimowo, pamiętaj, aby nie pozostawić przy tym żadnych śladów elektronicznych. Sprawdź, czy przesłane pliki zawierają metadane i nie korzystaj z tego systemu za pośrednictwem komputera stacjonarnego lub telefonu komórkowego dostarczonego przez pracodawcę. Dzięki temu jako anonimowy sygnalista będziesz mieć najlepszą możliwą ochronę.

Zaleca się zgłaszanie poufności, gdyż zapewnia to najlepszą możliwą ochronę.

03.

Wypełnij